Ghe-van-phong-gvp96-nhieu-mau-4c

Ghế văn phòng GVP96 – nhiều màu

1.250.000₫

Giá bán:
Chân nhựa trắng: 1.250.000/cái
Chân si: 1.400.000/cái

Ghe-van-phong-gvp96-nhieu-mau-4c

Ghe-van-phong-gvp96-nhieu-mau-4

Ghe-van-phong-gvp96-nhieu-mau-6c

Ghe-van-phong-gvp96-nhieu-mau-6a

Ghe-van-phong-gvp96-nhieu-mau-7d

Ghe-van-phong-gvp96-nhieu-mau-7a

Ghe-van-phong-gvp96-nhieu-mau-5b

Ghe-van-phong-gvp96-nhieu-mau-5

Ghe-van-phong-gvp96-nhieu-mau-5c

 

 

0/5 (0 Reviews)